Tuyển Dụng

Tuyển nhân viên Marketing

Công ty cần tuyển dụng vị trí “Nhân viên phụ trách Marketing” với yêu cầu như sau: I. Mô tả công việc – Lập kế